Sociālo mentoru seminārs arī Auces novadā

  1. Aizvadītās nedēļas nogalē Auces novada Kultūras centrā notika viens no trijiem Latvijā plānotajiem sociālo mentoru semināriem “Vai viegli dzīvot Latvijā, ja esi cilvēks ar invaliditāti?”. Jūlija beigās šāds seminārs jau notika Siguldā, bet 17. augustā līdzīgs pasākums notiks Tukumā.

Auces seminārā piedalīties tika aicināti biedrību un pašvaldību pārstāvji, kuri sniedz dažādus sociālā atbalsta pakalpojumus personām ar invaliditāti.

Pasākuma pirmajā daļā ar sociālās jomas aktualitātēm novadā klātesošos iepazīstināja Auces novada sociālā dienesta vadītāja Evita Mežule.

Novada nevalstiskā sektora darbību atbalsta sniegšanā personām ar invaliditāti savā prezentācijā atspoguļoja Bēnē esošā sociālā uzņēmuma SIA “Sociālo inovāciju parks” vadītājs Ivars Rozentāls. Prezentācijas nobeigumā tika minēti konkrēti priekšlikumi nevalstiskā sektora un pašvaldības sadarbībai sociālās vides pilnveidošanai novadā, kā arī tika dots neliels ieskats sociālā uzņēmuma darbībā.

Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” pārstāve Daina Podziņa semināra dalībniekiem prezentēja jaunākos starptautiskos projektus personu ar invaliditāti sociālajai iekļaušanai sabiedrībā, kurus no Latvijas puses pārstāv apvienība “Apeirons”.

Semināra otrajā daļā notika diskusija starp klātesošajiem un tika meklēta atbilde uz jautājumu vai viegli dzīvot Latvijā/Auces novadā, ja esi cilvēks ar invaliditāti?

Nevarētu teikt, ka diskusija izvērtās par mērķtiecīgu un konstruktīvu sarunu, jo semināra apmeklētāji bija visai kūtri diskutētāji, bet apkopojot dzirdēto, jāsecina, ka situācija ar katru gadu uzlabojas, bet vēljoprojām ir ļoti daudz problēmu  It īpaši vides pieejamības, sociālās un medicīniskās rehabilitācijas jomā.

Lai situācija šajā jomā uzlabotos straujāk, ir nepieciešams konstruktīvāks dialogs starp pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām, kuras pārstāv cilvēku ar invaliditāti intereses un pašiem cilvēkiem ar invaliditāti.

Seminārs notika ar AS “Latvenergo” finansiālu atbalstu.

Paldies Auces novada domei par doto iespēju rīkot pasākumu Auces novada Kultūras centrā.