Par mājas lapu

Gan dzīvē, gan virtuālajā vidē, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē vēlamies veidot parku, kurā galvenais parka elements ir sociāli aktīvs cilvēks vai cilvēku grupa, neatkarīgi no viņu juridiskā statusa.

Mūsu mājas lapa būs viens no instrumentiem, kurš vēstīs Auces novada iedzīvotājiem ne tikai par to, ko mēs darām, kādus pakalpojumus sniedzam un kā mūs atrast, bet informēs arī iedzīvotājus par dažādām sociālajām aktivitātēm novadā.

Kopā ar sadarbības partneriem mājas lapā veidosim novada Sociālā parka karti, kurā ikviens varēs atrast Auces novadā esošu nevalstisko organizāciju, apvienību vai interešu grupu, kura sniedz bezmaksas palīdzību vai atbalstu iedzīvotājiem dažādās jomās

Lielu vērību mājas lapā pievērsīsim sociāli mazaizsargāto cilvēku informēšanai par viņu tiesībām un iespējām saņemt uz viņu vajadzībām balstītus pakalpojumus.

Piedāvājam ikvienam sociāli aktīvam cilvēkam vai organizācijai bez maksas izmantot mājas lapu savu ražojumu vai pakalpojumu reklamēšanai.