Asistenta – pavadoņa pakalpojumi

Pavadonis – asistents nodrošinās iespēju personai ar I vai II invaliditātes grupu pārvietoties ārpus mājokļa (nokļūt vietā, kur cilvēks strādā, mācās, nokļūt pie ārsta, uz rehabilitācijas iestādi, biedrību u.c.), tādējādi novēršot vai mazinot personas invaliditātes izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.

Pavadonis asistents pavadīs personu – sirmgalvi vai cilvēku ar kustību traucējumiem līdz poliklīnikai, slimnīcai, bankai vai kādai citai iestādei un atpakaļ. Ja nepieciešams, palīdzēs sakārtot dažādas formalitātes. Pavadonis asistents uzņemas pilnu atbildību par personas drošību, veselību, ērtībām un labsajūtu pārvietošanās laikā.

Pakalpojums ir noderīgs gadījumos, kad cilvēkam nav tuvinieku vai nav nepieciešamo iemaņu un iespēju parūpēties par cilvēku ar kustību traucējumiem.