Auces novada Jaunatnes dienas Bēnē

Pasākuma mērķis bija atjaunot tradīciju rīkot ikgadējās Jaunatnes dienas Bēnē, iesaistot tajās arī citus novada jauniešus un radīt jauniešiem sabiedriski aktīvu platformu, kur viņi arī turpmāk varēs realizēt savas radošās idejas.

Producēt darbīgu, sportisku, radošu, ar dažādām izklaidēm, šova elementiem un pozitīvām emocijām piesātinātu seriālu trīs dienu garumā, kurā galveno lomu tēlotu nenosakāma vecuma jaunietis, bet masu skatos piedalīties varētu ikviens Auces novada iedzīvotājs..