Vides pieejamības eksperta pakalpojumi

  • Vides pieejamības monitorings sociālās, izglītības un kultūras iestādēs
  • Atzinumu par vides monitoringa rezultātiem sniegšana, atzinumā iekļaujot ieteikumus vides pieejamības uzlabošanai
  • Vides pieejamības un Universālā dizaina konsultācijas skiču, projekta stadijā, kā arī būvniecības procesa laikā