Rekvizīti

SIA “Sociālo inovāciju parks”
Reģistrācijas Nr. 40203118262
Adrese: Sniķeres iela 4 – 1, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, LV 3711

Banka: AS “SEB banka”
LV38UNLA0055000558523