Par Sinoparks

“Sinoparks” ir Biedrības “Auces novada Sociālo inovāciju parks” saīsinātais nosaukums.

Biedrība dibināta 2018. gadā.

Biedrībā darbojas 15 biedri.

Ar VID Lēmumu Biedrībai piešķirts Sociālā labuma organizācijas statuss.

Biedrības vīzija

Ar inovatīvām metodēm risināt sabiedrībā aktuālas sociālās problēmas un veidot sociāli atbildīgu sabiedrību.

Biedrības mērķi

  • Sniegt sociālā atbalsta pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem, ģimenēm ar bērniem un citām sociālā riska mērķa grupām.
  • Vairot sabiedrības izpratni par sociālajam atstumtības riskam un diskriminācijai pakļautajām personu grupām un ģimenēm.
  • Informēt sabiedrību par sociāli nozīmīgiem procesiem valstī un pašvaldībās, veicināt sabiedrības līdzdalību un palielināt nabadzības, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu un ģimeņu integrāciju sabiedrībā ar sociālo, kultūras un atpūtas pasākumu organizēšanu.
  • Iesaistīties sociālās politikas plānošanas procesos valstī un pašvaldībās.
  • Veicināt vides pieejamības uzlabošanos