Ziemassvētku vecīšu rallijs “Tukums – Auce” (Nolikums)

Biedrība “Auces novada Sociālo inovāciju parks” (Sinoparks), sadarbībā ar Biedrību “Līdzvērtība” no Tukuma, š.g. 8.decembrī rīko Auces novada kultūras, tūrisma un atpūtas vietu iepazīšanas un auto orientēšanās sacensības “Ziemassvētku vecīšu rallijs “Tukums – Auce””. Rallijs nebūs ar kamanām, bet ar automašīnām. Bez ātruma posmiem, bet ar dažādu uzdevumu atrisināšanu kontrolpunktos. Pasākuma mērķis ir ne tikai iepazīt Auces novada kultūras, tūrisma un atpūtas objektus, bet arī veicināt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, veicināt sadarbību starp novadiem.

Pēc rallija finiša, Auces novada Kultūras centra priekštelpā, notiks Ziemassvētku jampadracis (sadziedāšanās, sadancošanās utt.) kopā ar Auces novada Kultūras centra folkloras kopu “Līgotne”.

Kopā ar Ziemassvētku vecīšiem uzburt Ziemassvētku brīnumu aicināts jebkurš Auces novada iedzīvotājs. Pasākuma laikā būs iespēja sasildīties ar karstu tēju un nobaudīt latviešu Ziemassvētku galdam raksturīgos ēdienus, piemēram, pelēkos zirņus vai kāpostus ar desiņām.

Rallijs, ieskaitos Aucē ieplānotās aktivitātes pēc rallija ekipāžu finiša, būs pilnībā piemērots tam, lai pasākumā piedalīties varētu vecīši, sniegbaltītes, rūķīši, sniega vīri un daudzi citi tēli arī ar invaliditāti. Kaut vai sēžot riteņkrēslā.

Pasākumu finansiāli atbalsta Auces novada pašvaldība.

Savukārt pirmās 20 ekipāžas, kuras pieteiksies un kurās būs arī persona ar I invaliditātes grupu vai bērns invalīds, saņems  A/S ”VIADA Baltija” karti 20.00 euro vērtībā degvielas iegādei.

Auces novada kultūras un atpūtas vietu iepazīšanas un auto orientēšanās sacensības

“Ziemassvētku vecīšu rallijs “Tukums – Auce””

NOLIKUMS

 

 1. Vispārīgie noteikumi

 

 1. 1. ”Ziemassvētku vecīšu Rallijs “Tukums – Auce”” (turpmāk tekstā – Rallijs) ir atraktīvas auto tūrisma sacensības ar dažāda rakstura papilduzdevumiem. Mērķis – popularizēt Auces novada kultūras, tūrisma un atpūtas objektus, kā arī veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.
 2. 2. Rallija dalībniekiem (turpmāk tekstā – Dalībnieki) jāievēro Latvijas Republikas Ceļu Satiksmes Noteikumu (turpmāk tekstā – CSN) un šī Nolikuma prasības, kā arī jāievēro sacensību tiesnešu un policijas darbinieku likumīgās prasības.

1.3. Ralliju organizē biedrība „Auces novada Sociālo inovāciju parks” sadarbībā ar biedrību „Līdzvērtība”. (turpmāk tekstā – Organizatori)

1.4. Rallija norise – dalībnieki pārvietojas ar auto atbilstoši Organizatoru izstrādātajam maršrutam un kontrolpunktos veic īpašus uzdevumus. Rallija starts – Tukumā, rallija finišs – Aucē.

1.5. Rallija galvenais tiesnesis – Ivars Rozentāls, tālr. 29486758

1.6. Rallija sekretāre – Margita Kanopka, tālr. 26999502

1.7. Rallijs notiek 2019.gada 8. decembrī. Ekipāžu kustība notiek atbilstoši Organizatoru izstrādātajam maršrutam pa vispārējās lietošanas ceļiem, kuri netiek slēgti publiskai satiksmei.

1.8. Pasākuma norise:

1.8.1. No plkst. 9.00 – 9.45, dalībnieku ierašanās un reģistrācija (Pie Tukuma ledus halles);

1.8.2. Plkst. 9.45 – CSN testa aizpildīšana un drošas braukšanas instruktāža (Pie Tukuma ledus halles);

1.8.3. Plkst. 10.00 – Starts pirmajai ekipāžai (Pie Tukuma ledus halles);

1.8.4. No plkst. 14.00 – 14.30 – Finišs  (Pie Auces novada Kultūras centra);

1.8.5. Plkst. 14.30 – Rallija dalībnieku ēdināšana, uzvarētāju apbalvošana, nomināciju pasniegšana un noslēguma pasākums (Pie Auces novada Kultūras centra);

1.8.6. Organizatori patur tiesības ierobežot maksimālo Ekipāžu skaitu. Plānotais Ekipāžu skaits – 50.

1.8.7. Pirmās 20 ekipāžas, kuras pieteiksies un kurās ir persona ar I invaliditātes grupu vai bērns invalīds, saņems  A/S ”VIADA Baltija” karti 15 litri degvielas iegādei bez maksas.

 1. Rallija dalībnieki

2.1. Minimālais dalībnieku skaits ekipāžā – 2. Viens stūrmanis un viens pilots

2.2. Ekipāžā kā stūrmanim vai pilotam jābūt Ziemassvētku vecītim

2.3. Ziemassvētku vecītis savā ekipāžā līdzi var ņemt arī citus komandas dalībniekus, bet to skaits nedrīkst būt lielāks par atļauto pasažieru skaitu, kāds norādīts transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentā;

2.4. Rallijā piedalīties un būt par pilotu var Ziemassvētku vecītis vai cita persona, kura uzrāda atbilstošās kategorijas auto vadītāja apliecību;

2.5. Katrs dalībnieks pilnībā atbild par savu rīcību pasākuma laikā, tās izraisītajām sekām un nodarītajiem zaudējumiem;

2.6. Rallija un ar to saistīto pasākumu laikā dalībnieki paši uzņemas atbildību par sevi, savu mantu, dzīvību un veselību, kā arī savu darbību rezultātā trešo personu mantai, dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu;

2.7. Ar parakstu uz reģistrēšanās anketas (organizators izsniedz pasākuma dienā pie reģistrēšanās) dalībnieki piešķir Organizatoram tiesības pašam vai, pilnvarojot trešās personas, pasākuma laikā uzņemt dalībnieku fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstus. Organizatoram ir tiesības izmantot iepriekš minēto informāciju un datus Pasākuma reklāmas kampaņās.

 

 1. Auto

 

3.1. Sacensībās var piedalīties ar jebkuras markas, modeļa automašīnu, kas atbilst CSN un CSDD prasībām (aptieciņa, avārijas apstāšanās zīme, ugunsdzēšamais aparāts u.c.);

3.2. Automašīnām logā ir jābūt derīgam CSDD izdotiem tehniskās apskates uzlīmēm. Pie sacensībām netiks pielaistas automašīnas, kurām izsniegts pagaidu TA protokols ar atzīmi „2”.

3.3. Automašīnai jābūt  līdz pasākuma beigām derīgai automašīnas OCTA apdrošināšanas polisei;

3.4. Dalībnieku automašīnā pasākuma laikā jābūt vismaz vienam mobilajam telefonam darba kārtībā, kura numurs ir uzrādīts pieteikuma veidlapā;

 

 1. Pieteikumi

 

4.1. Pieteikums dalībai pasākumā  Organizatoriem jāiesniedz līdz 2019. gada 6. decembrim, nosūtot to uz e pasta adresi – sinoparks@sinoparks.lv. Pieteikumā jāuzrāda Ekipāžas sastāvs, automašīnas marka un kontaktinformācija.

Pieteikuma veidlapa atrodama internetā: www.sinoparks.lv un www.lidzvertiba.lv

4.2. Reģistrācijas dienā dalībnieki parakstās uz pieteikuma, kurā norādīts, ka dalībnieki ir iepazinušās ar Rallija Nolikumu, un apņemas to ievērot. (Pieteikumu izsniedz organizatori pie reģistrācijas sacensību dienā)

 

 1. Starta kārtība un maršruts

 

5.1. Rallija distance veidota pa Latvijas Republikas vispārējas lietošanas ceļiem un galvenokārt pa ceļu Tukums – Jaunpils – Biksti – Auce.

5.2. Starts Rallijam plkst. 10.00 pie Tukuma ledus halles. Distances aptuvenais garums 90 km.. Sacensību  Uzdevumu un laika karte – dokuments, kurā tiek fiksēti uzdevumi un uzdevumos pavadītais laiks, tiek izsniegtas pie dalībnieku Reģistrācijas. Visā rallija laikā dalībniekiem jāievēro visi CSN;

5.3. Uzdevumu un laika kartē atzīmes izdara tikai kontrolpunktu tiesneši pēc uzdevuma izpildīšanas.

5.4. Rallija finišs ir Aucē, pie Auces novada Kultūras centra. Distancē pavadītais laiks netiek mērīts, bet ekipāžām finišā jāierodas līdz plkst. 14.30.

 

 1. Tiesneši un protesti

 

6.1. Rallija galvenais tiesnesis ir atbildīgs, lai rallijs noritētu saskaņā ar nolikumu;

6.2. Protesti par rallija norisi (ne par rezultātiem) jāiesniedz Rallija galvenajam tiesnesim rakstiskā veidā ne vēlāk kā 10 minūtes pēc pēdējās automašīnas finiša;

6.3. Pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas rallija galvenais tiesnesis izskata lietu pēc būtības un pieņem lēmumu 15 min. laikā. Par pieņemto lēmumu tiek informētas visas ieinteresētās puses;

 

 1. Reģistrācija

 

7.1. Dokumentu pārbaude un citu ar autorallija dalībniekiem saistīto formalitāšu kārtošana tiek veikta Reģistrācijā. Dalībniekiem jāievēro paredzētais ierašanās laiks un jāierodas savlaicīgi. Pēc Reģistrācijas darba laika beigām dokumenti netiks pieņemti.

7.2. Veicot reģistrāciju vai citā laikā var tikt veikts alkohola tests pilotei – gan pirms starta, gan finišā. Pieļaujamā alkohola koncentrācija izelpā – 0,00 promiles. (Pieļaujamā mēraparāta kļūda – 0,2 promiles). Pārsniedzot pieļaujamo normu/kļūdu – Ekipāžas diskvalifikācija. Ja dalībnieks atsakās no alkohola pārbaudes, Ekipāžai tiek piemērota diskvalifikācija;

7.3. Veicot reģistrāciju, Uzdevumu un laika kartē tiek ierakstīts automašīnas odometra rādījums.

 

 1. Organizators

 

8.1. Uzņemas atbildību par pasākuma sportiskās daļas Nolikuma izstrādāšanu un sacensību organizāciju;

8.2. Uzņemas visa nepieciešamā ekipējuma transportēšanu un uzstādīšanu pasākuma norises vietā;

8.3. Uzņemas līgumu slēgšanu ar pakalpojuma sniedzējiem, kuri garantēs dalībniekiem nepieciešamo servisu un ēdināšanu pēc finiša;

8.4. Organizators  rīko pasākuma kultūras programmu pēc finiša;

8.5. Veic visas pārējās darbības, saistītas ar sacensību realizācijas procesu.

 

 1. Rezultātu noteikšana

 

9.1. Rezultātu vērtēšanā tiek ņemts vērā:

9.1.1. distancē nobrauktie kilometri (jo mazāk, jo labāk);

9.1.2. vai ir pareizi izpildīts kontrolpunktos norādītais uzdevums;

9.1.3. kontrolpunktos uzdevumu izpildei patērētais laiks (minūtes un sekundes), ja uzdevuma veikšana ir ar laika kontroli;

9.2. Ja pēc finiša tiek konstatēts, ka dalībnieki nav apmeklējuši visus kontrolpunktus vai nav izpildīts kāds no uzdevumiem norādītajos kontrolpunktos, ekipāža tiek diskvalificēta. Arī kļūdaini izpildīts uzdevums būs apliecinājums tam, ka ekipāža apmeklējusi kontrolpunktu.

 

 1. Apbalvošana

 

10.1. Apbalvotas tiek pirmās trīs ekipāžas ar diplomiem un organizatoru sarūpētām balvām;

10.2. Organizatori patur tiesības pēc saviem ieskatiem apbalvot arī citas ekipāžas.