Vides pieejamības monitoringa rezultāti

Izņemot novada pilsētu, Auces un Dobeles klientu apkalpošanas centrus, stāvvietu, kura paredzēta automašīnām, kurās atrodas cilvēks ar invaliditāti, nav izveidota. Neraugoties uz šo faktu, nolikt automašīnu pēc iespējas tuvāk pagasta pārvalžu ēkām, problēmu nebija.

Bērzes pagasta pārvalde, Upes iela 1, Šķibe.

Iekļūt pagasta pārvaldē, kura atrodas ēkas pirmajā stāvā, problēmu nebija, jo, lai pārvarētu dažus pakāpienus, pie ieejas uzbūvēts panduss, bez margām. Pārvietoties riteņkrēslā pa ēkas pirmo stāvu, kurā var saņemt arī citus pagasta piedāvātos pakalpojumus, nebija problēmas. Diemžēl iekļūt tualetē cilvēks riteņkrēslā nevar.

Mūsu ieteikumi.

Uzbrauktuvi (Pandussu) pie ieejas ēkā aprīkot ar divu līmeņu margām.

Tualetes telpa jāpadara pieejama cilvēkiem riteņkrēslos. Pagasta pārvaldniekam ieteicām divus pārbūves variantus.

Pie uzbrauktuves jāuzstāda izsaukuma poga, gadījumam, ja cilvēks ar smagākiem funkcionāliem traucējumiem, bez palīdzības nespēj tikt ēkā.

Jaunbērzes pagasta pārvalde, Ceriņu iela 2, Jaunbērzes pagasts.

Pagasta pārvalde atrodas ēkas otrajā stāvā. Iekļūšanai ēkas pirmajā stāvā uzbūvēts normatīvajiem aktiem atbilstoša uzbrauktuve ar divu līmeņu margām abās pusēs. Nokļūšana uz otro stāvu cilvēkam riteņkrēslā nav iespējama. Nav arī atbilstoša tualete. Pirmā stāva koridorā ir ierīkota izsaukuma poga. Bruģis pie ēkas un uz pakāpieniem ir raibs, līdz ar to cilvēkiem ar sliktāku redzi var nepamanīt pakāpienus.

Mūsu ieteikumi.

Jāmeklē risinājumi atbilstošas tualetes ierīkošanai.

Ar kontrasta lentām iezīmēt pakāpienus pie ieejas pagasta pārvaldes ēkā.

Dobeles pagasta pārvalde, “Gaismiņas”, Aizstrautnieki,

Pagasta pārvalde atrodas ēkas pirmajā stāvā. Iekļūt ēkā problēmu nebija, jo ir uzbūvēta normatīvajiem aktiem atbilstoša tualete ar divu līmeņu margām abās pusēs. Pie ieejas ēkā izlasāma informācija par speciālistiem, kuri strādā ēkā, viņu darba laikiem. Pirmā stāva telpas, kurās strādā arī citi pagasta pārvaldes darbinieki, pieejamas. Arī tualete pieejama un aprīkota ar atbalsta rokturiem tualetes poda abās pusēs.

Mūsu ieteikumi.

Tā turpināt.

Augstkalnes pagasta pārvalde, “Virsaiši”, Augstkalnes pagasts

Pagasta pārvalde atrodas ēkas otrajā stāvā. Iekļūšanai ēkas pirmajā stāvā uzbūvēta uzbrauktuve, kurai nav margas. Ēkas pirmajā stāvā ir atbalsta rokturiem aprīkota tualete, kurā var iebraukt ar riteņkrēslu. Uz ēkas otro stāvu ved kāpnes, kurām margas ir tikai vienā pusē.

Mūsu ieteikumi.

Uzstādīt norādes par pagasta pārvaldes atrašanās vietu!

Uzbrauktuvi (Pandussu) pie ieejas ēkā aprīkot ar divu līmeņu margām.

Pie uzbrauktuves jāuzstāda izsaukuma poga, gadījumam, ja cilvēks ar smagākiem funkcionāliem traucējumiem, bez palīdzības nespēj tikt ēkā.

Uzlikt labajā pusē margas pie kāpnēm, kuras no pirmā stāvā ved uz pagasta pārvaldi, lai cilvēki, kuriem apgrūtināta pārvietošanās vai vecāka gada gājuma cilvēki, kāpjot pa trepēm, var pieturēties.

 Tērvetes pagasta pārvalde, Zelmeņi, Tērvetes pagasts

Pagasta pārvalde atrodas ēkas pirmajā stāvā, kurā ir arī Tautas nams un kur tiek rīkoti kultūras pasākumi.  Kaut arī iestādes atrodas pirmajā stāvā, līdz ieejai telpās ir nepieciešams kāpt pa trepēm, tāpēc pie ēkas uzbūvētas divas uzbrauktuves. Viena uzbrauktuve uzbūvēta, lai iekļūtu Tautas namā, otra – ēkas otrajā pusē, lai nokļūtu pagasta pārvaldē. Abas uzbrauktuves ir bez margām. Uzbrauktuve, lai iekļūtu pagasta pārvaldes darbinieku kabinetos ir ļoti stāva un neatbilst normatīvo aktu prasībām. Ja arī izdodas ar asistenta palīdzību tikt ēkā, ir nepieciešams pārvarēt vēl vienu visai augstu pakāpienu. Lai to varētu izdarīt, pagastā no koka ir uztaisīta konstrukcija no divām daļām, kuru izmantojot izdodas mūsu darbiniekam riteņkrēslā tikt pagasta pārvaldē. Kā sarunā ar pagasta pārvaldes darbiniekiem noskaidrojām, mūsu darbinieks riteņkrēslā bija pirmais daudzu gadu garumā, kurš iebraucis ar riteņkrēslu pārvaldes telpās. Tā varētu būt, jo iekļūšana tur ir sarežģīta un aizņem daudz laika. Pieejamas tualetes ēkā arī nav. Ne tajā pusē, kur atrodas Tautas nams, ne tajā pusē, kur atrodas pagasta pārvalde.

Mūsu ieteikumi.

Ir nepieciešama lielāka ēkas telpu izpēte, lai saprastu, kādas pārbūves veikt, lai ēku, kurā atrodas arī Tautas nams, padarītu pieejamu cilvēkiem riteņkrēslos. Ar pagasta pārvaldes vadītāju un darbiniekiem visai ilgi diskutējām par to. Mūsu skatījumā, ieguldīt resursus, lai uzbūvētu normatīviem aktiem atbilstošu uzbrauktuvi tur, kur tagad atrodas stāvā un pat bīstamā uzbrauktuve, nav lietderīgi. Ir nepieciešamas lielākas pārmaiņas. Viena no tām, pārbūvēt telpas tā, lai uz pagasta pārvaldi var tikt pa uzbrauktuvi, kura uzbūvēta, lai tiktu Tautas namā. Uzbrauktuvei gan nepieciešamas margas abās pusēs. Kādā no tur esošajām telpām uztaisīt arī cilvēkiem ratiņkrēslos pieejamu tualeti. To tad varētu izmantos arī kultūras pasākumu apmeklētāji. Savu redzējumu izstāstījām arī pagasta pārvaldes vadītājam.

Tērvete pirms pēdējās administratīvi teritoriālās reformas bija novada centrs, tāpēc tur tagad izveidots klientu apkalpošanas centrs. Mūsuprāt, Tērvetes pagasta pārvalde ir vieta, kur prioritāri būtu jāveic vides pieejamības uzlabošanas darbi, lai klientu apkalpošanas centrā var nokļūt visi cilvēki

Auru pagasta pārvalde,  Skolas iela 8, Auri.

Lai iekļūtu ēkas pirmajā stāvā, ir jāpārvar ļoti stāva uzbrauktuve, kurai nav arī margas. Pagasta pārvaldes darbinieku darba kabineti atrodas ēkas otrajā stāvā, bet pirmajā stāvā ir sociālā darbinieka kabinets un bibliotēka, kur var nokļūt arī riteņkrēslā. Tualete nav pieejama, jo durvis uz to ir pa šauru, lai tur iebrauktu ar riteņkrēslu.

Mūsu ieteikumi.

Uzbrauktuve pie ēkas ir jāpagarina un tā abās pusēs jāaprīko ar margām. Jāpaplašina durvis uz tualeti un tualetes poda abās pusēs jāpieliek atbalsta rokturi. Pie trepēm, kuras ved uz otro stāvu, jāpieliek margas. Pie ieejas ēkā jāpieliek izsaukuma poga.

Annenieku pagasta pārvalde, Skolas iela 2, Kaķenieki.

Lai iekļūtu ēkas pirmajā stāvā, ir jāpārvar visai stāva uzbrauktuve, kurai nav arī margas. Pagasta pārvaldes darbinieku darba kabineti atrodas ēkas otrajā stāvā. Ar riteņkrēslu nokļūt otrajā stāvā, protams, nevar. Pirmajā stāvā atrodas doktorāts, kur ir arī atbilstoša tualete. Pozitīvi vērtējams fakts, ka pie ieejas ēkā ar kontrasta krāsu iezīmēti pakāpieni, uzbrauktuves sākums un beigas, līdz ar to cilvēkiem ar sliktāku redzi ir viegli pamanīt pakāpienus.

Mūsu ieteikumi.

Uzbrauktuve pie ēkas ir jāpagarina, padarot to lēzenāku un tā abās pusēs jāaprīko ar margām. Pie trepēm, kuras ved uz otro stāvu, jāpieliek margas. Pie ieejas ēkā jāpieliek izsaukuma poga.

Bēnes pagasta pārvalde. Centrālais laukums 3, Bēne

Pagasta pārvalde atrodas pirmajā stāvā. Neskatoties uz to, lai nokļūtu pie pārvaldes darbiniekiem, ir jākāpj pa trepēm, kuras ir aprīkotas ar elektrisko pacēlāju. Pagasta pārvaldes tualete nav pieejama cilvēkiem riteņkrēslā un nokļūšana tajā (šaurības dēl) apgrūtināta ir arī citiem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Turpat pirmajā stāvā ir doktorāts, kurā ir normatīvajiem aktiem atbilstoša un pieejama tualete.

Mūsu ieteikumi.

Bēnes pagasta situāciju esam izpētījuši konkrētāk un mūsu ieteikums ir pagasta pārvaldi pārcelt uz Stacijas ielas 8 ēku. Pirmais stāvs šajā ēkā ir pilnībā pieejams. Ir normatīvajiem aktiem atbilstoša uzbrauktuve un tualete. Arī darba kabinetu skaits tur ir pietiekošs, lai ēkas pirmajā stāvā apmeklētājus varētu pieņemt pagasta pārvaldes darbinieki. Stacijas ielas 8 ēka atrodas Bēnes pagasta centrā. Ēkas otrajā un trešajā stāvā atrodas vēl citas pašvaldības iestādes, līdz ar to pašvaldības sniegtie pakalpojumi iedzīvotājiem būtu pieejamāki un koncentrēti vienā vietā. Ēkas iekšpagalms ir salīdzinoši liels un tajā nesen ieklāts bruģis, līdz ar to arī darbinieku un klientu automašīnu novietošana neradīs problēmas. Turpat blakus atrodas ēka, kurā darbojas Bēnes audējas. Mūsu skatījumā audēju darbnīcu varētu pārcelt uz Bēnes Tautas nama pirmo stāvu, savukārt uz tagadējām audēju telpām pārcelt Bēnes bibliotēku, kura tagad atrodas Stacijas ielas 8 ēkas trešajā stāvā un faktiski ir nepieejama. Ne tikai cilvēkiem ar smagākiem kustību traucējumiem, bet arī vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuriem kāpt pa trepēm uz trešo stāvu ir ļoti apgrūtinoši, citiem pat neiespējami.

Krimūnu pagasta pārvalde, „Krimūnu skola”, Krimūnu pagasts

Pagasta pārvalde nav pieejama, bet kā mums pastāstīja Attīstības un plānošanas nodaļas projekta vadītājs Ilmārs Matvejs, tagad notiek projektēšana un jau nākamgad sāksies būvdarbi vides pieejamības uzlabošanai, līdz ar to pieejama būs arī Krimūnu pagasta pārvalde.

Bikstu un Zebrenes pagasta pārvalde, „Liepziedi”, Bikstu pagasts.

Pagasta pārvalde atrodas ēkas pirmajā stāvā, bet, lai tur nokļūtu, ir jākāpj pa trepēm, līdz ar to pagasta pārvaldes telpas pa galveno ieeju nav pieejamas. Par pieejamību tiek domāts un, kā mums pastāstīja pagasta pārvaldes vadītāja, par pieejamību tiek domāts un, visticamāk, iekļūšana ēkā ar riteņkrēslu tiks organizēta no sētas puses. Jāizbūvē arī atbilstoša tualete.

Mūsu ieteikumi.

Ņemot vērā ēkas atrašanās vietu un telpu stāvokli, bez padziļinātas izpētes konkrētus un reālus ieteikumus nevaram sniegt. Esošo situāciju izrunājām ar pagasta pārvaldes vadītāju un sapratām, ka viņa ir ieinteresēta vides pieejamības uzlabošanā pagasta pārvaldes ēkā un risinājumi tam tiks meklēti.

Lielauces un Īles pagasta pārvalde, “Ezerkrasti”, Lielauce.

Pagasta pārvalde atrodas bijušās muižas pārvaldnieka mājā un tā nav pieejama, jo, lai nokļūtu pie pagasta pārvaldes darbiniekiem, ir jākāpj pa trepēm, kurām nav arī margas. Iekļūt ēkas pirmajā stāvā var no sētas puses, pa uzbūvēto uzbrauktuvi, kur atrodas bibliotēka. Nokļūt pagasta pārvaldē vienalga nevar, jo arī no bibliotēkas uz otro stāvu ved tikai trepes. Pieejamas tualetes ēkā nav. Arī uzbrauktuve iekļūšanai bibliotēkā (arī ēkas pirmajā stāvā) uzbūvēta neatbilstoša, stāva un bez margām.

Mūsu ieteikumi.

Ir nepieciešami lieli finanšu resursi, lai pagasta pārvaldes telpas padarītu pieejamas. Klientu pieņemšanu, nepieciešamības gadījumā, var organizēt arī bibliotēkas telpās, vienīgi nepieciešams veikt esošās uzbrauktuves pārbūvi un uzbūvēt to atbilstoši normatīvajiem aktiem, aprīkotu ar margām. Tas atvieglotu arī cilvēku nokļūšanu bibliotēkā.

Penkules un Naudītes pagasta pārvalde, “Vecā skola”, Penkule

Pagasta pārvalde atrodas ēkas pirmajā stāvā. Iekļūt pārvaldē pa centrālo ieeju nevar, jo ir jāpārvar vairāki pakāpieni. Iekļūt pārvaldē ar riteņkrēslu var no sētas puses, kur ir laukums, lai novietotu automašīnu. Pieejamas tualetes pārvaldes telpās nav.

Mūsu ieteikumi.

Izveidot pirmajā stāvā, kur atrodas arī bibliotēka, pieejamu tualeti. Lai saprasu kur un kā to izdarīt, ir nepieciešama lielāka telpu izpēte. Ar pagasta pārvaldes vadītāju izrunājām to un sapratām, ka viņa ir ieinteresēta pieejamības uzlabojumu veikšanā.

Auces pilsētas, Vītiņu un Vecauces pagastu pārvalde, Jelgavas iela 1, Auce

Pie pārvaldes ēkas ir cilvēkiem ar invaliditāti paredzēta automašīnu stāvvieta. Pie ieejas ēkā ir trepes ar atbalsta rokturiem. Cilvēki riteņkrēslā iekļūt ēkā nevar. Uzbrauktuve, kura neatbilst normatīvo aktu prasībām, uzbūvēta ēkas sānos, bet praktiski tā netiek izmantota. Arī tualete ēkas pirmajā stāvā, kur atrodas Auces KAC, ir tikai daļēji pieejama.

Mūsu ieteikumi.

Auce pirms pēdējās administratīvi teritoriālās reformas bija novada centrs. Aucei ir pilsētas statuss, kur izveidots klientu apkalpošanas centrs. Mūsuprāt, Auces pilsētas, Vītiņu un Vecauces pagasta pārvalde ir vieta, kur prioritāri būtu jāveic vides pieejamības uzlabošanas darbi, lai klientu apkalpošanas centrā var nokļūt visi cilvēki. Lai ēkā iekļūtu cilvēki riteņkrēslos un ģimenes ar bērnu ratiņiem, ir jāuzbūvē jauna uzbrauktuve ēkas pagalma pusē. Viena no esošajām tualetēm pirmajā stāvā jāpārveido cilvēku ar invaliditāti vajadzībām. Zinot, ka Sociālā dienesta telpas, Raiņa ielā, nav pilnībā piemērotas cilvēkiem riteņkrēslos, pilsētas un pagastu pārvaldes ēka Jelgavas ielā 1, pēc vides pieejamības uzlabošanas darbiem, būtu ļoti piemērota arī sociālo darbinieku kabinetiem.