Uzsākta pieteikšanās Ziemassvētku vecīšu Līgo rallijam

Šā gada 20. jūnijā notiks pirmais Ziemassvētku vecīšu Līgo rallijs “Tukums – Auce”.

Tas būs brauciens bez ātruma posmiem, bet ar dažādiem pārbaudījumiem kontrolpunktos, maršrutā Tukums – Jaunpils – Dobele – Tērvete – Penkule – Auces novads, Bēne.

Pieteikties rallijam varat ŠEIT.

Pirms piesakieties rallijam, noteikti izlasiet zemāk esošo rallija Nolikumu.

“Ziemassvētku vecīšu Līgo rallijs “Tukums – Auce 2021””

 

NOLIKUMS

 

  1. Vispārīgie noteikumi

 

  1. 1. ”Ziemassvētku vecīšu Līgo rallijs “Tukums – Auce 2021”” (turpmāk tekstā – Rallijs) ir interaktīvs automašīnu ekipāžas brauciens ar dažāda rakstura uzdevumiem kontrolpunktos.
  2. 2. Rallija dalībniekiem (turpmāk tekstā – Dalībnieki) jāievēro Latvijas Republikas Ceļu Satiksmes Noteikumi (turpmāk tekstā – CSN), valstī noteiktie ierobežojumi un šī Nolikuma prasības, kā arī jāievēro sacensību tiesnešu un policijas darbinieku likumīgās prasības.

1.3. Ralliju organizē biedrība „Auces novada Sociālo inovāciju parks” sadarbībā ar biedrību „Līdzvērtība”. (turpmāk tekstā – Organizatori)

1.4. Rallija norise – dalībnieki pārvietojas ar auto atbilstoši Organizatoru izstrādātajam maršrutam un kontrolpunktos veic īpašus uzdevumus. Rallija starts – Tukumā, rallija finišs – Auces novada Bēnes pagastā.

1.5. Rallija galvenais tiesnesis – Ivars Rozentāls, tālr. 29486758

1.6. Rallija sekretāre – Margita Kanopka, tālr. 26999502

1.7. Rallijs notiek 2021. gada 20. jūnijā. Ekipāžu kustība notiek atbilstoši Organizatoru izstrādātajam maršrutam pa vispārējās lietošanas ceļiem, kuri netiek slēgti publiskai satiksmei.

1.8. Visas Rallija aktivitātes ir pieejamas arī cilvēkiem ar invaliditāti, kuri pārvietojas riteņkrēslos.

  1. Rallija dalībnieki

2.1. Minimālais dalībnieku skaits ekipāžā – 2. Viens stūrmanis un viens pilots

2.2. Ekipāžā kā stūrmanim vai pilotam jābūt Ziemassvētku vecītim

2.3. Ziemassvētku vecītis savā ekipāžā līdzi var ņemt arī citus komandas dalībniekus, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus vīrusa ierobežošanai;

2.4. Rallijā piedalīties un būt par pilotu var Ziemassvētku vecītis vai cita persona, kura uzrāda atbilstošās kategorijas auto vadītāja apliecību;

2.5. Katrs dalībnieks pilnībā atbild par savu rīcību brauciena laikā, tās izraisītajām sekām un nodarītajiem zaudējumiem;

2.6. Brauciena laikā dalībnieki paši uzņemas atbildību par sevi, savu mantu, dzīvību un veselību, kā arī savu darbību rezultātā trešo personu mantai, dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu;

2.7. Ar parakstu uz reģistrēšanās anketas (organizators izsniedz pasākuma dienā pie reģistrēšanās) dalībnieki piešķir Organizatoram tiesības pašam vai, pilnvarojot trešās personas, pasākuma laikā uzņemt dalībnieku fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstus. Organizatoram ir tiesības izmantot iepriekš minēto informāciju un datus Pasākuma reklāmas kampaņās.

2.8. Katram dalībniekam brauciena laikā līdzi ir jābūt sejas aizsargmaskai..

 

  1. Auto

 

3.1. Braucienā var piedalīties ar jebkuras markas, modeļa automašīnu, kas atbilst CSN un CSDD prasībām (aptieciņa, avārijas apstāšanās zīme, ugunsdzēšamais aparāts u.c.);

3.2. Automašīnām logā ir jābūt derīgam CSDD izdotiem tehniskās apskates uzlīmēm. Pie sacensībām netiks pielaistas automašīnas, kurām izsniegts pagaidu TA protokols ar atzīmi „2”.

3.3. Automašīnai jābūt  līdz pasākuma beigām derīgai automašīnas OCTA apdrošināšanas polisei;

3.4. Dalībnieku automašīnā pasākuma laikā jābūt vismaz vienam mobilajam telefonam darba kārtībā, kura numurs ir uzrādīts pieteikuma veidlapā;

3.5. Katrā automašīnā jābūt roku dezinfekcijas līdzeklim.

 

  1. Pieteikumi

 

4.1. Pieteikumu dalībai pasākumā  Organizatoriem jāiesniedz elektroniski no 2021. gada 14. jūnija līdz 2021. gada 18. jūnijam.

4.2. Pieteikuma anketa atrodama Biedrības „Auces novada Sociālo inovāciju parks” mājaslapā internetā www.sinoparks.lv un Biedrības „Līdzvērtība”  mājas lapās internetā https://lidzvertiba.1s.lv/.

4.3. Astoņu stundu laikā pēc pieteikuma saņemšanas, Organizators telefoniski sazināsies ar pieteikuma iesniedzēju.

4.4. Nosūtot pieteikumu Rallijam, pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka viņš un pārējie ekipāžas dalībnieki ir iepazinušies ar Rallija Nolikumu un apņemas to ievērot.

 

  1. Starta kārtība, maršruts un finišs

 

5.1. Rallija distance veidota pa Latvijas Republikas vispārējas lietošanas ceļiem un galvenokārt pa ceļu Tukums – Jaunpils – Annenieki – Dobele – Tērvete – Penkule – Auces novada Bēnes pagasts. Distances aptuvenais garums 90 km.

5.2. Starts braucienam ir no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.00. Minētajā laika posmā ekipāžām jāierodas, Zemītes iela 5A, Tukumā (pie vecā CSDD), kur būs uzcelta Rallija Starta telts.

5.3. Starta teltī jāizņem:

5.3.1. Brauciena maršruta karti, kurā norādīts brauciena maršruts un kontrolpunktu atrašanās vietas;

5.3.2. Uzdevumu karti, kurā norādīti uzdevumi, kuri jāizpilda kontrolpunktos;

5.4. Pie starta telts vienlaicīgi drīkst atrasties tikai vienas ekipāžas dalībnieki, ievērojot 2 metru distanci vienam no otra.

5.5.  Lai izvairītos no pulcēšanās starta vietā, iepriekš piesakoties pie Organizatoriem, ekipāžām Brauciena maršruta karti un Uzdevuma karti būs iespējams saņemt arī elektroniski. Šajā gadījumā ekipāžai minēto dokumentu izdrukāšana jāveic pašai, jo finišā tos varēs iesniegt tikai papīra formātā.

5.6. Saņemot braucienam nepieciešamās kartes vai citā laikā, var tikt veikts alkohola tests automašīnas pilotam. Pieļaujamā alkohola koncentrācija izelpā – 0,00 promiles. (Pieļaujamā mēraparāta kļūda – 0,2 promiles). Pārsniedzot pieļaujamo normu/kļūdu – Ekipāžas diskvalifikācija. Ja dalībnieks atsakās no alkohola pārbaudes, Ekipāžai tiek piemērota diskvalifikācija;

5.4. Rallija finišs ir Auces novada Bēnes pagastā, Stacijas ielas 8 ēkas pagalmā, kur būs uzstādīta Rallija Finiša telts. Ekipāžām finišā jāierodas no plkst.14.00 līdz plkst. 18.00;

5.5. Sasniedzot brauciena finišu, viens no ekipāžas dalībniekiem Finiša teltī esošajam Rallija tiesnesim atdod aizpildītu Uzdevumu karti.

 

  1. Vērtēšana un apbalvošana

 

6.1. Pēc Uzdevumu kartes atdošanas Finiša teltī, ekipāžas var braukt uz savu dzīves vietu, jo Ziemassvētku vecīšu Līgo rallija rezultātu izvērtēšanu brauciena organizatori veiks pēc visu ekipāžu finiša.

6.2. Informācija par brauciena rezultātiem un pirmo trīs vietu ieguvējiem 2021. gada 21. jūnijā tiks ievietota Biedrības „Auces novada Sociālo inovāciju parks” un Biedrības „Līdzvērtība”  mājas lapās internetā www.sinoparks.lv un https://lidzvertiba.1s.lv/.

6.3. Distancē un kontrolpunktos pavadītais laiks netiek mērīts;

6.4. Par katru pareizo atbildi ekipāža saņems 1 punktu. Uzvarēs tā ekipāža, kura būs ieguvusi visvairāk punktu.

6.5. Ekipāžām būs iespēja saņemt arī papildpunktus, ja brauciena laikā nofotografēs… (ko jānofotografē kļūs zināms saņemot Uzdevumu karti).

6.6. Pēc rallija rezultātu paziņošanas, organizatori telefoniski sazināsies ar uzvarētāju komandām, lai vienotos par uzvarētāju kausu un medaļu pasniegšanas vietu un laiku. Iespējama arī balvu nosūtīšana uzvarētājiem ar kurjeru.

 

 

  1. Tiesneši un protesti

 

7.1. Rallija galvenais tiesnesis ir atbildīgs, lai rallijs noritētu saskaņā ar nolikumu;

7.2. Protesti par rallija norisi (ne par rezultātiem) jāiesniedz Rallija galvenajam tiesnesim rakstiskā veidā ne vēlāk kā 10 minūtes pēc pēdējās automašīnas finiša;

7.3. Pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas rallija galvenais tiesnesis izskata lietu pēc būtības un pieņem lēmumu 15 min. laikā. Par pieņemto lēmumu tiek informētas visas ieinteresētās puses;

 

 

  1. Organizators

 

8.1. Uzņemas atbildību par brauciena organizāciju;

8.2. Uzņemas visa nepieciešamā ekipējuma transportēšanu un uzstādīšanu pasākuma norises vietā;

8.3. Veic visas pārējās darbības, kas saistītas ar brauciena realizācijas procesu.