Ģimenēm

Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi ģimenēm, kuras audzina trīs un vairāk bērnus

 1. Papildatvaļinājums – 3 darba dienas
 2. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojums (vienam transportlīdzeklim) – 50%;
 3. Tiesības uz vecuma pensiju 5 gadus pirms likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas – attiecas uz ģimenēm, kuras audzina 5 un vairāk bērnus;
 4. Tiesības uz samazinātu nekustamā īpašuma nodokli (vienam nekustamajam īpašumam) – 50%;
 5. Tiesības uz ģimenes valsts pabalstu, kura apmērs diferencēts atkarībā no bērnu skaita ģimenē – par pirmo bērnu 11,38 euro/mēnesī, par otro – 22.76 euro/mēnesī, par trešo – 34.14 euro/mēnesī, par ceturto un nākamajiem bērniem – 50.07 euro/mēnesī

Nosakot pabalsta apmēru, pabalsta pieprasītāja ģimenes kopējā bērnu skaitā ieskaita visus pieprasītāja bērnus – arī tos, par kuriem pabalsta izmaksa ir izbeigta, jo bērns jau ir sasniedzis 20 gadu vecumu, vai arī pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas nemācās un tādēļ pabalsts par viņu nav piešķirts, kā arī pabalsta saņēmēja mirušos bērnus.

 

Tāpat pieprasītāja ģimenes kopējā bērnu skaitā ieskaita arī bērnus, kurus ģimene faktiski audzina, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, kā arī adoptētos un aizbildnībā esošos bērnus.

 

Vēl pieprasītāja kopējā bērnu skaitā ieskaita, bet pabalstu nemaksā:

 • par bērnu, kurš izbraucis no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī,
 • par bērnu, kurš ievietots valsts, pašvaldības vai privātā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē un atrodas pilnā iestādes apgādībā, bet kura vecākiem nav pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības,
 • par bērnu, kura personisko interešu aizsardzībai pieņemts bāriņtiesas īpašs lēmums par pabalsta izmaksas pārtraukšanu personai, kura bērnu faktiski neaudzina.

Savukārt pieprasītāja kopējā bērnu skaitā neieskaita un pabalstu nemaksā:

 • par bērnu, par kuru mātei un tēvam pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības,
 • par aizbildnībā esošu bērnu, par kuru pabalstu saņem sociālās rīcībspējas vecumu sasniegušie nepilngadīgie vecāki,
 • par pilngadību sasniegušu bērnu, par kuru ģimenes valsts pabalsta izmaksa ir izbeigta, ja ģimenes valsts pabalstu piešķir par bērnu, kuru ģimene faktiski audzina, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, kā arī par aizbildnībā esošu bērnu.

 

 1. Tiesības uz piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta, kura apmērs ir diferencēts atkarībā no bērnu skaita ģimenē
 2. Tiesības uz atbrīvojumu no civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevas;
 3. Tiesības uz atbrīvojumu no valsts nodevas par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem;
 4. Tiesības saņemt atbalstu norēķiniem par elektrību;
 5. Tiesības uz Latvijas Goda ģimenes apliecību „3+ Ģimenes karte”, kas savukārt paredz saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts, pašvaldības un privātie uzņēmumi Latvijā.
 • braukšanas maksas atvieglojumi reģionālo maršrutu sabiedriskajos transportlīdzekļos.
 • degvielas uzpildes stacijas;
 • grāmatnīcas un kancelejas preces;
 • apdrošināšanas pakalpojumi;
 • kultūras iestādes;
 • ģimenes izglītība un semināri vecākiem;
 • interešu izglītības un atpūtas centri, brīvā laika pavadīšanas iespējas;
 • apskates vietas un muzeji;
 • ceļošanas iespējas;
 • viesnīcas pakalpojumi un atpūtas nami;
 • tūrisma un ceļošanas inventārs;
 • skaistumam un veselībai;
 • optika;
 • aptiekas;
 • sadzīves pakalpojumi;
 • telekomunikāciju pakalpojumi;
 • auto serviss un rezerves daļas;
 • transporta pakalpojumi;
 • juridiskie pakalpojumi un tulkojumi;
 • tirdzniecība (tirdzniecības centri un veikali, būvniecības preces, apģērbi, apavi, interjers, bižutērija, pārtika);
 • ēdināšana, kafejnīcas, picērijas;
 • bērnu lietas un rotaļlietas;
 • vasaras nometnes.

 

Noderīgas saites internetā:

www.godagimene.lv

www.vsaa.gov.lv