Sinoparks tiekas ar tukumniekiem

Oktobra sākumā “Sociālo inovāciju parks” (Sinoparks) vadītājs Ivars Rozentāls Vecauces pilī tikās ar Tukuma novada Biedrību pārstāvjiem.

Mieru, tikai mieru! Visi bijām ar derīgiem Covid 19 sertifikātiem.

Tukumnieki uz mūsu pusi bija devušies pieredzes apmaiņas braucienā un tas, ka Aucē viņi vēlējās satikties un dzirdēt tieši Sinoparka darbus un nedarbus, liecina tikai to, ka esam uz pareizā ceļa un esam sadzirdēti arī rožu pilsētā.

Diskusija izvērtās konstruktīva, interesanta un ieguvēji no tās, noteikti, bija abas puses.