Tehniskie palīglīdzekļi

Par valsts budžeta līdzekļiem tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniegšanu nodrošina Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs (VTPC), kas ir VSIA “Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari”” struktūrvienība.

VTPC izsniedz personām rūpnieciski izgatavotus tehniskos palīglīdzekļus kā arī organizē tehniskā palīglīdzekļa individuālu izgatavošanu un/vai izsniegšanu pie pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem noslēgts pakalpojuma līgums. Detalizētāka informācija par valsts apmaksātajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem VTPC pieejama ŠEIT

Tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanu par valsts budžeta līdzekļiem vājdzirdīgajiem un nedzirdīgajiem cilvēkiem nodrošina Latvijas Nedzirdīgo savienība. Detalizētāka informācija par valsts apmaksātajiem surdotehniskajiem palīglīdzekļiem pieejama ŠEIT

Tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanu par valsts budžeta līdzekļiem personām ar funkcionāliem redzes traucējumiem vai anatomiskiem defektiem nodrošina Latvijas Neredzīgo biedrība. Detalizētāka informācija par valsts apmaksātajiem tiflotehnikas palīglīdzekļiem pieejama ŠEIT

Tehniskos palīglīdzekļus persona var iegādāties arī par maksu, tos nopērkot vai iznomājot uz kādu konkrētu laika posmu. Piedāvājam Jums informāciju par uzņēmumiem un biedrībām, kuras sniedz šādu pakalpojumu:

1.https://ortoteka.lv

2. https://www.kid-man.lv

3. http://www.slaugivita.lv

4. http://healthstore.lv/

5. https://www.lnbiedriba.lv/

6. https://medicinaspreces.lv/

7. http://www.redcross.lv/lv/darbibas-jomas/socialais-atbalsts/paliglidzeklu-noma/

8. https://www.facebook.com/biedribaspp/

9. http://www.baltmedika.lv/