Projekts noslēdzies

Noslēdzies Biedrības “Auces novada Sociālo inovāciju parks” (Sinoparks) projekts “Esi jaunietis, domā kā politiķis”, kuru finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta mērķis bija ar inovatīvām metodēm veicināt novadā dzīvojošajos jauniešos un sabiedrībā kopumā izpratni par Latvijā un novadā notiekošajiem sociālajiem un politiskajiem procesiem, motivēt viņus kļūt par aktīviem pilsoniskās sabiedrības locekļiem. Projektā aktīvi iesaistījās arī Bēnes pensionāru klubiņa “Atvasara” biedri, kuriem nav vienaldzīgi sabiedriskie un politiskie procesi novadā.

Projekta laikā, kurš ilga 8 mēnešus, tika realizētas 25 aktivitātes. Talkojām, diskutējām, domājām, dejojām, mācījāmies, zīmējām, ballējām… Vārdu sakot, darījām daudzas interesantas un mūsu izaugsmei ļoti noderīgas lietas. Projekta laikā pievērsāmies arī vides pieejamības vai pareizāk – vides nepieejamības jautājumiem. Diemžēl, bet vēl joprojām ir ļoti daudz pašvaldības iestādes, kuras ir nepieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, vecāka gada gājuma cilvēkiem, ģimenēm ar bērnu ratiņiem. Pareizāk būtu teikt – ir tikai dažas iestādes, kuras ir pieejamas visiem.

Projekta laikā tika uzfilmēti un samontēti arī trīs video klipi.

Kopumā projektā, vismaz vienā no aktivitātēm, iesaistījās 124 Auces novada, nu jau Dobeles novada, iedzīvotāji. Galvenokārt jaunieši.

Projekta nobeiguma fāzē tika izveidotas 4 komandas, partijas (“Brīva elpa”, “Līdzvērtība”, ”Esi aktīvs”, ”Par jauniešiem”), kuras video formātā prezentēja savu programmu prioritātes Bēnes vidusskolas 4 – 9 klašu skolniekiem, kuri atdeva savu balsi par vienu no partijām. Kā jau vēlēšanās.

Notikušo vēlēšanu rezultātus, pagaidām, neizpaudīšu, jo atsākoties mācībām klātienē, visticamāk, vēlēšanu simulācijas spēli izspēlēsim arī Auces vidusskolā.

Projekts “Esi jaunietis, domā kā politiķis”,  bija lielākais no projektiem, kurus līdz šim Biedrība ir īstenojusi. Daudzas projekta aktivitātes visai būtiski ietekmēja epidemioloģiskā situācija valstī – aizliegumi, ierobežojumi, bet kopumā ņemot – projekts izdevās un ir iegūta liela pieredze turpmākajām darbam.