Projekts noslēdzies

Biedrība “Resursu centrs “Sinoparks”” (Iepriekšējais nosaukums – Biedrība “Auces novada Sociālo inovāciju parks”), realizējusi Sabiedrības integrācijas fonda atbalstīto projektu “Nevalstisko organizāciju un sabiedrības integrācijas procesu stiprināšana Dobeles novadā”.  Visas projekta aktivitātes, laika posmā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim,  notika Aucē. Projekta mērķis bija stiprināt novadā esošo Biedrību kapacitāti, veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos novadā notiekošajos sociālajos un politiskajos procesos.  Projekts tika sadalīts 5 aktivitāšu blokos, ar 2 vai 3 pasākumiem katrā no tiem. Pasākumi bija gan publiski, uz kuriem tiks aicināts ikviens novada iedzīvotājs, gan slēgti informatīvi mācību semināri Biedrībām. Pasākumos kopumā iesaistījās 21 Biedrība. Kā vienu no nozīmīgākajiem veikumiem noteikti jāmin vides pieejamības monitorings, kuru veicām visās novada pagasta pārvaldēs. Galvenais mērķis bija noskaidrot vai cilvēki ratiņkrēslos, vecāka gada gājuma cilvēki vai ģimenes ar bērnu ratiņiem var iekļūt ēkās, kur apmeklētājus pieņem novada pagastu pārvalžu speciālisti, Uzsvaru pētījumā likām uz vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Droši varu teikt, ka šāds monitorings novadā notika pirmo reizi. Secinājumi nav iepriecinoši. Neminēšu konkrētus pagastus, kur ar vides pieejamību viss ir kārtībā un kur ar to ir lielas problēmas, jo ne visur tas ir atkarīgs no pārvalžu vadītāju vēlmēm sakārtot šīs lietas. Ir pagasti novadā, kur pagastu pārvaldes atrodas padomju laikos celtās ēkās un kaut ko pārbūvēt tur nav nemaz tik vienkārši. Pozitīvi ir tas, ka visi pagastu pārvalžu vadītāji ir ieinteresēti fizisko vidi pie pārvaldēm un sniegtos pakalpojumus cilvēkiem padarīt pieejamākus. Savus ieteikumus, kā to izdarīt, pagasta pārvaldniekiem izteicām monitoringa laikā. Informāciju par monitoringa rezultātiem un ieteikumus pieejamības uzlabošanai rakstiski nosūtījām Dobeles novada domei. No atbildes vēstules sapratām, ka domē par vides pieejamības uzlabošanu tiek domāts un katru gadu novadā tiek realizēti vairāki projekti, ar mērķi, uzlabot pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem. Paldies novada Biedrībām un novada iedzīvotājiem, kuri aktīvi iesaistījās Biedrības rīkotajos pasākumos.