Projekts ir apstiprināts

 

 

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis projektu ”SIA “Sociālo inovāciju parks” konkurētspējas celšana, attīstot inovatīvus mobilās izbraukuma tirdzniecības (ēdināšanas) pakalpojumus”.

Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma ”Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta realizācijas rezultātā iegādāsimies jaunus pamatlīdzekļus uzņēmuma saimnieciskās darbības kapacitātes paaugstināšanai un jaunu darba vietu izveidei.

 

 

SIA “Sociālo inovāciju parks”

valdes priekšsēdētājs                                                                                                                  Ivars Rozentāls