Projekts ieiet finiša taisnē

Biedrības “Auces novada Sociālo inovāciju parks” projekts “Nevalstisko organizāciju un sabiedrības integrācijas procesu stiprināšana Dobeles novadā” iegājis finiša taisnē. Līdz septembra beigām tiks veikts vides pieejamības monitorings pie Dobeles novada pašvaldības administrācijas ēkām, klientu apkalpošanas centriem un pie novada pagasta pārvaldēm. Monitoringa veikšanas laikā izvērtēsim arī informācijas pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti par viņu iespējām saņemt viņu vajadzībām atbilstošus pakalpojumus novadā. Esam sākuši darbu arī pie grozījumiem Biedrības “Auces novada Sociālo inovāciju parks” statūtos. Tie jāpilnveido un jāmaina Biedrības nosaukums, jo Auces novads, kā administratīvi teritoriāla vienība, nav vairs. Viena darba grupas sanākšana šonedēļ jau ir notikusi. Nākamnedēļ tiksimies atkal, lai jau konkrētāk gatavotu dokumentus iesniegšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem  Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Informatīvais materiāls sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.  Par informācijas saturu atbild Biedrība “Auces novada Sociālo inovāciju parks”.