Pieredzes apmaiņas vizīte Tukumā

Otrdien, 27. jūnijā, notika Dobeles novada biedrību pieredzes apmaiņas brauciens uz Tukumu. Vizītes mērķis bija iepazīt kaimiņu labās prakses piemērus, veicināt sadarbību. Satikšanās Tukumā notika biedrības “Līdzvērtība” telpās. “Līdzvērtība” vadītāja Margita Kanopka, kura ir pretendente uz dalību nākošajās paraolimpiskajās spēlēs šaušanas disciplīnās, klātesošajiem pastāstīja par biedrības organizētajām aktivitātēm cilvēkiem ar invaliditāti, bērniem un jauniešiem, kuras visai regulāri tiek rīkotas Tukumā. Par Tukuma novadā esošo biedrību darbību, sadarbību ar novada pašvaldību un citām interesantām aktivitātēm novadā, ciemiņiem pastāstīja Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienības vadītāja Gunta Kalviņa. Pieredzes apmaiņas vizītes nobeigumā drosmīgākie apguva pirmās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas Boccia spēlē.

Pieredzes apmaiņas vizīti finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem  Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Informatīvais materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.  Par informācijas saturu atbild Biedrība “Auces novada Sociālo inovāciju parks”