Noslēgts līgums par projekta realizēšanu

Biedrība “Sociālo inovāciju parks” noslēgusi līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par  projekta “Nevalstisko organizāciju un sabiedrības integrācijas procesu stiprināšana Dobeles novadā” realizēšanu novadā. Visas projekta aktivitātes, laika posmā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim,  notiks Aucē. Projekta mērķis ir stiprināt novadā esošo Biedrību kapacitāti, veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos novadā notiekošajos sociālajos un politiskajos procesos.  Projekts sadalīts 5 aktivitāšu blokos, ar 2 vai 3 pasākumiem katrā no tiem. Pasākumi būs gan publiski, uz kuriem tiks aicināts ikviens novada iedzīvotājs, gan slēgti informatīvi mācību semināri Biedrībām. Informatīvajā plakātā varat iepazīties ar aktivitāšu blokiem. Konkrētāku informāciju par projektā plānotajiem pasākumiem publicēsim vēlāk.

Aicinām novadā esošās Biedrības izvērtēt iespējas un vēlēšanos piedalīties visās vai tikai kādā no projekta aktivitātēm. Tā būs lieliska iespēja celt savas biedrības kapacitāti un aktīvi iesaistīties novadā notiekošajos procesos! Ja Jums ir jautājumi, zvaniet pa tālruni 29486758 vai rakstiet uz e pastu – sinoparks@sinoparks.lv. Atbildēsim, paskaidrosim, izskaidrosim utt.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem  Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Informatīvais materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.  Par informācijas saturu atbild Biedrība “Auces novada Sociālo inovāciju parks”