Jauns uzņēmējdarbības projekts

Dobeles laikraksta “Zemgale” 24. jūlija numurā var gūt informāciju par Bēnes iedzīvotāja Ivara Rozentāla nodibināto sociālo uzņēmumu.

Ivars stāsta, ka pēc vairāku mēnešu saspringta darba – domājot, pētot, rēķinot – ar valsts attīstības finanšu institūciju “Altum” parakstīts līgums par līdzfinansējumu izstrādātā biznesa projekta realizēšanai.

Pateicoties līdzfinansējumam ir izveidotas divas jaunas darbavietas pakalpojumu sniegšanai, iegādāti jauni pamatlīdzekļi saimnieciskās darbības veikšanai.

Izvērstāku Ivara Rozentāla stāstījumu par uzņēmumu varat lasīt laikrakstā.