Jaunatnes dienas Bēnē. Talkojam, neguļam!

Viena no aktivitātēm Bēnes Jaunatnes dienās, 27. aprīlī, būs Lielā talka “Iršu parkā”, kurš atrodas pie Bēnes vidusskolas. Bet vai Jūs zināt, kāpēc to vietu sauc par “Iršu parku”?

Irsis (tulk. no vācu valodas – Hirsch) – novecojis staltbrieža apzīmējums, ģermānisms.

Staltbrieži Latvijā parādījās XVII gs.- galvenokārt tie tika ievesti no vācu zemēm un Polijas karalistes,- kā medījamie dzīvnieki. Brīvā dabā tie nespēja aklimatizēties, tāpēc tika turēti lielākajās muižās, iršu dārzos, kas kalpoja gan kā briežu audzētavas, gan kā medību iecirkņi. Ja staltbrieži izmuka no iršu dārziem, tiem bija problemātiski izdzīvot, jo Latvijas klimats viņiem nebija piemērots.

Liels medību piekritējs bija arī pēdējais Bēnes pils īpašnieks barons fon Birkenšteins, kurš atjaunoja 1905. gadā nopostīto iršu dārzu, apjoza to ar dēļu žogu un ielaida tur no Vācijas atvestos fazānus, pelēkos zaķus un staltbriežus vai iršus, kā šos dzīvniekus bija sākuši dēvēt zemnieki.

Kā rakstīts Bēnes pagasta padomes 2008. gadā izdotajā grāmatā “Dzimtā. Vienīgā. Visskaistākā”, kuru sastādījusi Māra Horna un Liliana Cirse, Iršu parks ar savām skaistajām taciņām un meža ceļiem, pievilcīgo upmalu un lielajiem kokiem jau pagājušā gadsimta 30-tajos gados bija iecienīta pastaigu vieta.

Astoņdesmito gadu vidu, kad palu ūdeņi aiznesa tiltiņu pār Auces upi, nokļūt Iršu parkā varēja tikai caur baraku pagalmu. Izveidotās taciņas pamazām aizauga un Bēnes iedzīvotāji parku sāka apmeklēt aizvien retāk.

Iršu parks savu kārtējo atmodu piedzīvoja 2002. gada rudenī..

Ar SIA “Bēnes nami” darbinieku atbalstu tika atjaunots tilts pāri Auces upei un Bēnes vidusskolas skolēni atkal sāka sakopt Iršu parku un veidot tur dabas taku. Ar akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” atbalstu vairākās vietās tika uzstādīti soliņi un tualete.

Diemžēl, bet “laika zobs” un ne tikai viņš, ir darījis savu slikto darbu un, lai “Iršu parks”, kā iecienīta pastaigu vieta bēneniekiem, nepaliktu par neatgriezenisku pagātni, ir nepieciešams liels darba roku ieguldījums.

Nedomāju, ka tikai skolēniem ir jārūpējas par to, lai dzīvotu tīrā un sakoptā vidē.

Sāksim šogad, turpināsim nākošgad, aiz nākošgad utt. un izveidosim vēl vienu sakārtotu vietu Bēnē, uz kuru ir prieks aiziet.

Pulcēšanās talkai plkst. 10.00 Bēnes vidusskolas sporta laukumā. Ieteicams līdzi paņemt grābekli vai rokas zāģi. Varat nākt arī bez minētajiem darba rīkiem, jo darāmie darbi ir daudz un ko darīt atradīsies.

No plkst. 12.00 – 13.00 visiem talkotājiem pusdienas Zemessardzes  51. Kājnieku bataljona Lauku virtuvē.

Tiem, kuri piedalīsies Lielajā talkā, ieeja uz vakara diskotēku Bēnes Tautas namā būs bez maksas.

Turpat, Bēnes vidusskolas sporta laukumā, notiks arī citi Zemessardzes prezentācijas pasākumi.

Bet pēc talkas, plkst. 15.00, Bēnes jauniešu sastādītā volejbola izlase uz sacensību ir izaicinājusi Auces novada pašvaldības sastādīto komandu.

Ar Jaunatnes dienu pasākuma programmu varat iepazīties Biedrības “Auces novada Sociālo inovāciju parks” mājas lapā www.sinoparks.lv vai interneta tīmekļa vietnē Facebook.

Neguļam un tiekamies sestdien Bēnē!