Izglītības iespējas cilvēkiem ar invaliditāti

Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālā struktūrvienība piedāvā iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem vecumā no 15 līdz 60 gadiem iegūt profesionālo izglītību.

2022./2023.m.g. uzņemam sekojošās profesijās:

  • Koksnes materiāla apstrādātājs         2 gadi
  • Pavāra palīgs                                      3 gadi
  • Šuvējs                                                 3 gadi
  • Apdares darbu strādnieks                   3 gadi
  • Kokapstrādes iekārtu operators         3 gadi

Visi izglītojamie saņem stipendiju no 15.00 EUR līdz 100.00 EUR ( pēc vidējās atzīmes)!!! 

Pakalpojumi:

  • dienesta viesnīca (maksas pakalpojums EUR 4,25 mēnesī)
  • ēdnīca (valsts apmaksāta, 4 reizes dienā, ēdināšana personām ar 1.,2.,3.grupas invaliditāti, kuri dzīvo dienesta viesnīcā);
  • fizioterapijas, masāžas, ūdens procedūru, ārstnieciskās vingrošanas, psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas, zīmju valodas tulks;
  • pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas (interešu pulciņi, sporta aktivitātes, trenažieru zāle, interneta pieslēgums).

 

Ja Jums ir interese, tālrunis informācijai par uzņemšanu 26158008 (katru darba dienu).

E-pasts: arodskola@alsviki.lv

Mājaslapa: http://smiltenestehnikums.lv/index.php/alsvikji