Ir apstiprināts projekta “Esi jaunietis, domā kā politiķis” logo

Biedrība “Auces novada Sociālo inovāciju parks” uzsākusi projekta “Esi jaunietis, domā kā politiķis” realizēšanu. Projekta pirmā aktivitāte bija logo izveidošanas konkurss. Atsūtīti tika vairāki varianti. Jāsaka gan, ka visiem iesūtītajiem variantiem autors bija viens – Iluta Elizabete Priede no Auru pagasta Gardenes. Vienu no Ilutas variantiem arī izvēlējāmies par projekta logo. Tajā redzamais jaunietis un politiķis atspoguļo reālo situāciju, kurā katrs iet pretējos virzienos. Diemžēl, bet gan pašvaldību, gan valsts līmenī pietrūkst jauniešu un politiķu sadarbība. Galvenokārt tā ir problēma vietējās pašvaldībās, jo tieši novadu politiķi ir vistuvāk jauniešiem un tieši viņiem vajadzētu vairāk izprast un saklausīt jauniešu vēlmes un vajadzības, atbalstīt jauniešu iniciatīvas. Arī jauniešiem jākļūst atbildīgākiem par to, ko viņi dara, jāatļaujas uzdrīkstēties, jākļūst politiski gudrākiem savu interešu aizstāvībā. Vai arī jākļūst par politiķiem.

Vēl joprojām turpinām veidot jauniešu komandu, kura 6 mēnešu garumā būs visu aktivitāšu epicentrā.

Ar transportu nodrošināsim to jauniešu nokļūšanu aktivitāšu norises vietā, kuri dzīvo novada lauku teritorijās.

Ja Jums interesē interesanti pavadīt vasaru, gaidām savā bariņā!

Mūsu kontakttālrunis 29486758.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild Biedrība “Auces novada Sociālo inovāciju parks”