Labklājības ministrijas un Altum atbalstītais biznesa projekts noslēdzies

Noslēdzies sociālā uzņēmuma SIA “Sociālo inovāciju parks” biznesa projekts “Saimnieciskās darbības kapacitātes veicināšana sociālajā uzņēmumā SIA “Sociālo inovāciju parks””, kurš tika realizēts Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” ietvaros. Projekta numurs: 9.1.1.3/15/I/001.

Biznesa projekta “Saimnieciskās darbības kapacitātes veicināšana sociālajā uzņēmumā SIA “Sociālo inovāciju parks”” attiecināmo izmaksu kopējā summa bija 55353,43 euro, no kuras 49818,08 bija Granta summa, kuru saskaņā ar noslēgto līgumu, uzņēmumam ieskaitīja AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

Projekta realizācijas laikā, no 2020. gada 20. jūnija līdz 2022. gada 19. jūnijam, sociālais uzņēmums iegādājās jaunu automašīnu Toyota Proace City Verso, kura tika aprīkota ar liftu invalīdu riteņkrēslu iecelšanai. Ar pārbūvēto automašīnu no punkta A uz punktu B tika pārvadāti vairāk kā 20 personas ar smagiem kustību traucējumiem. Vairāki no viņiem ir kļuvuši par regulāriem uzņēmuma klientiem un izmanto šo transporta pakalpojumu.

Projekta ietvaros tika izveidotas divas jaunas darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti – Sociālais mentors un Mājas lapas administrators. Sociālā mentora pakalpojumu šo divu gadu laikā saņēma  vairāk kā 40 cilvēki. Ar daudziem no viņiem sadarbība un palīdzības, atbalsta sniegšana notika regulāri un tā tas turpināsies arī turpmāk, jo izveidotās darba vietas netiks likvidētas.

Savukārt mājas lapas administrators uzņēmuma interneta vietnē www.sinoparks.lv ir izveidojis Sociālā parka karti, kurā novada iedzīvotāji varēs atrast fizisku vai juridisku personu, kuras iesaistītas sociālā atbalsta pakalpojumu sniegšanā, atrašanās vietas.

Neskatoties uz pandēmiju valstī, projekta realizācijas laikā auguši ari sociālā uzņēmuma saimnieciskās darbības finanšu rādītāji. Var teikt, ka uzņēmums ir ieguvis zināmu stabilitāti un turpinās attīstīties, radot arī jaunas darba vietas cilvēkiem no sociālā riska mērķa grupām.