Ģimenēm bezmaksas psihoterapijas konsultācijas

Ārkārtējās situācijas laikā ir būtiski palielinājies ģimenes konfliktsituāciju skaits. Tas, iespējams, saistāms ar to,ka ģimenes locekļi daudz lielāku laika periodu pavadīja izolēti dzīvesvietā. Psiholoģisku spriedzi ģimenes mikroklimatā radīja arī kāda ģimenes locekļa darba zaudējums.

Tāpēc Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izmēģinājuma projektā par atbalsta sistēmas pilnveidi bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē 12 mēnešus tiks sniegts ģimenes psihoterapijas pakalpojums.

Vairāk lasiet laikraksta “Zemgale” 2020. gada 24. jūlija numurā.