Gaismas un mīlestības ceļa skrējiens

Visapkārt gaisma ausa,

Vidū saule ritināja;

Visapkārt zelta josta,

Vidū mana tēvu zeme.

16.jūnijā Krāslavā uzsāktais Gaismas un mīlestības ceļa skrējiens, dalībniekiem mainoties ik pa 20 km un nododot lāpu, aizdedzot  ugunskurus, 18. jūnijā izvijās cauri Auces novada Ukru un Vītiņu pagastiem, izgaismojot mūsu valsts robežu. Ceļa posmu no Augstkalnes līdz Ukriem skrēja Tērvetes komanda. Noguruši, bet laimīgi par paveikto, rokās sadevušies, skrējēji pieveica pēdējos distances metrus. Ar lāpu kā mūžīgo gaismas, spēka un siltuma simbolu tika aizdegts ugunskurs. Auces novada pašvaldība ir to 43 pierobežas pašvaldību sarakstā, kas organizēja un nodrošināja ugunskuru aizdegšanu pagastos.