ES pārtikas un materiālā palīdzība

 

Aizvadītā gada decembrī Ministru Kabinets (MK) apstiprināja grozījumus 25.11.2014. MK noteikumos Nr.727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”.

Tas nozīmē, ka šogad Eiropas Atbalsta fonda atbalstu var saņemt ne tikai trūcīgas personas vai ģimenes, bet arī maznodrošinātas personas/ ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī uz vienu cilvēku nepārsniedz EUR 242,00, līdzšinējo EUR 188,00 vietā. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas personas vai ģimenes ienākumu līmenis noteikts mazāks par EUR 242.00,  izziņā par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu jābūt iedrukātai atzīmei, ka ģimene (persona) atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Šogad visas pilngadīgās personas no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm var saņemt ne tikai Fonda līdzfinansētās pārtikas pakas, bet arī higiēnas un saimniecības preces, kuras līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem. Savukārt ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecumam varēs izvēlēties vienu no Fonda higiēnas preču pakām, kurās ir autiņbiksītes no 5 līdz 9 kilogramiem vai no 7 līdz 18 kilogramiem.

Pakas var saņemt arī gadījumos, ja ir sociālā dienesta izsniegta izziņa, ka persona vai ģimene nonākusi krīzes situācijā.

Šādas izziņas sociālais dienests izsniedz, ja ģimene (persona) katastrofas vai citu no tās neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Vienkāršoti arī Fonda atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumi, svītrojot komplektu saņemšanas biežuma ierobežojumu. Tagad persona vai ģimene, attiecīgās sociālā dienesta izsniegtās izziņas derīguma termiņa laikā varēs saņemt atsevišķus komplektus vai visu pārtikas, higiēnas un saimniecības preču komplektu skaitu uzreiz, nevis vienu komplektu kalendārā mēneša laikā, kā tas bija noteikts iepriekš.

Tāpat kā līdz šim, pamats Fonda atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa. Līdztekus jau līdz šim nodrošinātajiem Fonda sociālās iekļaušanas papildpasākumiem, turpmāk tiks nodrošināti arī socializēšanās pasākumi

 

 

Trūcīgas/maznodrošinātas  personas (ģimenes) izziņas termiņš Pārtikas preču komplekts Higiēnas un saimniecības preču komplekts Papildus pārtikas preču komplekts maziem bērniem vecumā no 7 – 24 mēnešiem Papildus higiēnas preču komplekts maziem bērniem vecumā no 0 – 24 mēnešiem Individuālo mācību piederumu komplekts bērniem vecumā no 5 – 16 gadiem
Uz 1 mēnesi 1 paka katrai personai 1 paka katrai personai 1 paka bērnam 1 paka bērnam 1 paka kalendārā gada ietvaros katram bērnam
Uz 3 mēnešiem 2 pakas katrai personai 1 paka katrai personai 2 pakas bērnam 1 paka bērnam
Uz 6 mēnešiem Kopā 4 pakas katrai personai Kopā 2 pakas katrai personai Kopā 4 pakas bērnam Kopā 2 pakas bērnam
Izziņa par krīzes situāciju 2 pakas katrai personai 3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas 1 paka katrai personai 3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas 2 pakas bērnam 3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas 1 paka bērnam 3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas