Darba kārtība un pieteikšanās Līdzdalības forumam

Lai veicinātu nevalstisko organizāciju (NVO) un sabiedrības līdzdalību Dobeles novada attīstības procesos, veicinātu tīklošanos un sadarbību ar citu novadu NVO, 10. maijā, plkst. 13.00, Auces pilsētas kultūras namā, Ausmas ielā 3, notiks Līdzdalības forums. Dalībai forumā aicinām pieteikties ne tikai nevalstisko organizāciju biedrus, bet arī sabiedriski aktīvos novada iedzīvotājus.

DARBA KĀRTĪBA

12.30. – 13.00. Reģistrācija.

13.00. – 13.20. Foruma atklāšana. Āris Ādlers/Ivars Bušmanis (Biedrības “Lielauces attīstībai” valdes priekšsēdētājs).

13.20. – 13.30. Dobeles novada domes priekšsēdētāja Ivara Gorska uzruna

13.30. – 13.50. NVO Dobeles novadā. Sociālā parka karte. Ivars Rozentāls (Biedrības “Auces novada Sociālo inovāciju parks” valdes priekšsēdētājs)

13.50. – 14.10. NVO aktuālās iespējas. Uldis Dūmiņš (“Zemgales NVO centrs” valdes priekšsēdētājs).

14.10. – 14.30. LEADER pieejas projektu aktualitātes – labās prakses, nākošā perioda prioritātes. Dace Vilmane (“Dobeles rajona lauku partnerība” valdes priekšsēdētāja).

14.30. – 15.00 NVO darbības labās prakses piemēri Jelgavas novadā.

15.00. – 15.30. Pārtraukums. Kafija, tēja, uzkodas. TLMS “Auce” rokdarbu izstādes apskate.

15.30. – 17.00. Diskusijas par tēmām:

  1. Iedzīvotāju padomes. Moderators – Ivars Bušmanis.
  2. NVO līdzfinansējuma programmas, to uzlabošana. Moderators – Uldis Dūmiņš
  3. Līdzdalības budžets. Moderators – Āris Ādlers
  4. Dialoga veidošana ar pašvaldību. Moderators – Edīte Bēvalde (Penkules pagasta sieviešu kluba “Liepas” pārstāve).

17.00. – 17.30. Diskusijas rezultātu apkopojums

17.30. Foruma noslēgums

Foruma moderators – Āris Ādlers (Alianses “Pārnozariskai Ilgtspējīgai Attīstībai”prezidents)

PIETEIKŠANĀS LĪDZDALĪBAI FORUMĀ ŠEIT