Darba iespējas cilvēkiem ar invaliditāti

Sinoparks, NVA nodarbinātības veicināšanas projekta ietvaros, uz vienu gadu piedāvā darbu cilvēkiem ar invaliditāti.
Darba vieta Aucē.
Jāstrādā četras stundas dienā.
Stipendija – 15 euro par katru nostrādāto dienu (Uz rokas).
Ja esat ieinteresēts – zvanīt 29486758.