Biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Pamatojoties uz Sabiedriskā labuma komisijas sniegto atzinumu, Valsts ieņēmumu dienests Biedrībai “Auces novada Sociālo inovāciju parks”, piešķīris sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss Biedrībai piešķirts šādās darbības jomās:

  1. Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana;
  2. Pilsoniskas sabiedrības attīstība