Biedrībai mainīts nosaukums

Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra pieņemto lēmumu, Biedrība “Auces novada Sociālo inovāciju parks” turpmāk sauksies Resursu centrs “Sinoparks”. Pilnveidoti arī Biedrības statūti un Biedrības valde papildināta ar diviem jauniem valdes locekļiem.
Minētās pārmaiņas Biedrībā notika projekta “Nevalstisko organizāciju un sabiedrības integrācijas procesu stiprināšana Dobeles novadā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Informatīvais materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.  Par informācijas saturu atbild Biedrība Resursu centrs “Sinoparks”