Bēnes pensionāru klubiņš “Atvasara”

Bēnes pensionāru klubiņš „Atvasara” (Stacijas iela 8, Bēne) dibināts 25.02.2003. Klubiņa dibināšanu ieteica Larisa Petrova un pārējie pensionāri atbalstīja šo ideju.

2007. gada martā klubiņš reģistrēts oficiāli, kurā ir 28 biedri, no tiem 3 kungi, valdes priekšsēdētāja ir Lidija Stavro .

Klubiņa pensionāri piedalās dažādās aktivitātēs – 5 klubiņa dāmas regulāri piedalās vietējos zolīšu turnīros, draudzējas ar Vītiņu pagasta pensionāriem, daudz brauc ekskursijās, uz koncertiem un teātra izrādēm. Aktīvi piedalās Bēnes pagasta notikumos un pasākumos, sadarbojas ar Bēnes bibliotēku un bērnu, jauniešu istabu. Cieša draudzība ir ar Norvēģijas senioriem.

Telefona numurs – 29649689