“Auces novada Jaunatnes dienas Bēnē” pasākuma programma

Strādājot pie Jaunatnes dienu pasākuma aktivitātēm, esam domājuši par to, lai ikvienam cilvēkam, kurš sirdī jūtas jauns, būtu aktīvas līdzdalības iespējas piedalīties pasākumos. Sākot no pašiem mazākajiem, kuri varēs tusēties bērnu disenītē, beidzot ar jau pieredzējušākiem jauniešiem, kuri priekšroku dod pasīvākām aktivitātēm, piemēram, skatoties teātra izrādi.