Auces novadā aprūpes nams senioriem

Auces novada Vītiņu pagasta bijušajā Ķeveles bērnudārzā šopavasar tapis senioru nams “Līgotnes”, kuru izlolojusi Līga Mazpreciniece. Šis nams paredzēts nelielam iedzīvotāju skaitam, kas nodrošinās personiskāku attieksmi un rūpīgāku aprūpi.

Vairāk informāciju lasiet 17.jūlija laikrakstā “Zemgale”.