Atvērto durvju diena Aucē aizvadīta

  1. martā Dobeles novada Auces pilsētā norisinājās NVA organizēts pasākums „Atvērto durvju dienas uzņēmumos personām ar invaliditāti”. Šogad Dobeles novadā darba meklētājus ar invaliditāti un NVA pārstāvjus uzņēma SIA “Sociālo inovāciju parks” valdes priekšsēdētājs Ivars Rozentāls, kurš klātesošajiem stāstīja par iespējām cilvēkiem ar invaliditāti strādāt algotu darbu.

SIA “Sociālo inovāciju parks “ ir darba devējs, kurš ir reģistrēts Labklājības ministrijas sociālo uzņēmumu reģistrā kā darba integrācijas uzņēmums, kurš nodarbina cilvēkus ar invaliditāti. “Sociālo inovāciju parks” piedāvā transporta, sociālā mentora, asistenta pakalpojumus personām ar invaliditāti, kā arī sniedz dažāda veida konsultācijas..

Klātesošajiem Ivars Rozentāls pastāstīja par uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem, vakancēm, kā arī par priekšrocībām, ko darba devējam sniedz personu ar invaliditāti nodarbināšana.

NVA sadarbība ar Ivaru Rozentālu dažādu NVA pasākumu ietvaros norit jau 20 gadus un kā atzīst pats Ivars – pamatā tā ir izveidojusies veiksmīga, tomēr Ivars izteica arī dažus priekšlikumus NVA darbības pilnveidošanai – vienkāršot sarežģītās birokrātiskās prasības dokumentu sagatavošanā, kā arī uzlabot invalīdu piekļuvi NVA klientu apkalpošanas centram Dobelē, izveidojot autotransporta stāvlaukumu invalīdiem.