Atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem

Ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti, ir noteikta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta. ļoti smagas invaliditātes gadījumos valsts piešķir arī īpašas kopšanas pabalstu, taču šiem cilvēkiem ir pieejami arī citi atbalsta pasākumi, piemēram,

  • desmit psihologa konsultācijas ;
  • tiek nodrošināts asistenta pakalpojums ;
  • tiek nodrošināts surdotulka pakalpojums;
  • tiek nodrošināti individuāli pielāgoti tehniskie palīglīdzekļi;
  • piedāvā dienas aprūpes vai rehabilitācijas centra pakalpojumus.

Mājaslapā www.siva.gov.lv var iegūt informāciju par sociālo un profesionālo rehabilitāciju pieaugušajiem.

Sīkāku informāciju par šiem tematiem lasiet laikraksta “Zemgale”2020.gada 24. jūlija numurā.