Apstiprināts Ziemassvētku vecīšu rallija nolikums

“Ziemassvētku vecīšu rallijs “Tukums – Auce 2020””

 

NOLIKUMS

 

  1. Vispārīgie noteikumi

 

  1. 1. ”Ziemassvētku vecīšu Rallijs “Tukums – Auce 2020”” (turpmāk tekstā – Rallijs) ir interaktīvs no vienas vai divām mājsaimniecībām izveidotas automašīnu ekipāžas brauciens ar dažāda rakstura uzdevumiem kontrolpunktos.
  2. 2. Rallija dalībniekiem (turpmāk tekstā – Dalībnieki) jāievēro Latvijas Republikas Ceļu Satiksmes Noteikumi (turpmāk tekstā – CSN), valstī noteiktie ierobežojumi ārkārtējās situācijas laikā un šī Nolikuma prasības, kā arī jāievēro sacensību tiesnešu un policijas darbinieku likumīgās prasības.

1.3. Ralliju organizē biedrība „Auces novada Sociālo inovāciju parks” sadarbībā ar biedrību „Līdzvērtība”. (turpmāk tekstā – Organizatori)

1.4. Rallija norise – dalībnieki pārvietojas ar auto atbilstoši Organizatoru izstrādātajam maršrutam un kontrolpunktos veic īpašus uzdevumus. Rallija starts – Tukumā, rallija finišs – Aucē.

1.5. Rallija galvenais tiesnesis – Ivars Rozentāls, tālr. 29486758

1.6. Rallija sekretāre – Margita Kanopka, tālr. 26999502

1.7. Rallijs notiek 2020.gada 6. decembrī. Ekipāžu kustība notiek atbilstoši Organizatoru izstrādātajam maršrutam pa vispārējās lietošanas ceļiem, kuri netiek slēgti publiskai satiksmei.

1.8. Organizatori patur tiesības ierobežot maksimālo Ekipāžu skaitu. Plānotais Ekipāžu skaits – 50Organizatori patur tiesības ierobežot maksimālo Ekipāžu skaitu. Plānotais Ekipāžu skaits – 50

1.9. Visas Rallija aktivitātes ir pieejamas arī cilvēkiem ar invaliditāti, kuri pārvietojas riteņkrēslos.

  1. Rallija dalībnieki

2.1. Minimālais dalībnieku skaits ekipāžā – 2. Viens stūrmanis un viens pilots

2.2. Ekipāžā kā stūrmanim vai pilotam jābūt Ziemassvētku vecītim

2.3. Ziemassvētku vecītis savā ekipāžā līdzi var ņemt arī citus komandas dalībniekus;

2.4. Rallijā piedalīties un būt par pilotu var Ziemassvētku vecītis vai cita persona, kura uzrāda atbilstošās kategorijas auto vadītāja apliecību;

2.5. Katrs dalībnieks pilnībā atbild par savu rīcību brauciena laikā, tās izraisītajām sekām un nodarītajiem zaudējumiem;

2.6. Brauciena laikā dalībnieki paši uzņemas atbildību par sevi, savu mantu, dzīvību un veselību, kā arī savu darbību rezultātā trešo personu mantai, dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu;

2.7. Ar parakstu uz reģistrēšanās anketas (organizators izsniedz pasākuma dienā pie reģistrēšanās) dalībnieki piešķir Organizatoram tiesības pašam vai, pilnvarojot trešās personas, pasākuma laikā uzņemt dalībnieku fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstus. Organizatoram ir tiesības izmantot iepriekš minēto informāciju un datus Pasākuma reklāmas kampaņās.

2.8. Katram dalībniekam brauciena laikā līdzi ir jābūt sejas aizsargmaskai. Ja kādam dalībniekam tādas nav, to bez maksas varēs saņemt pie Starta telts.

 

  1. Auto

 

3.1. Braucienā var piedalīties ar jebkuras markas, modeļa automašīnu, kas atbilst CSN un CSDD prasībām (aptieciņa, avārijas apstāšanās zīme, ugunsdzēšamais aparāts u.c.);

3.2. Automašīnām logā ir jābūt derīgam CSDD izdotiem tehniskās apskates uzlīmēm. Pie sacensībām netiks pielaistas automašīnas, kurām izsniegts pagaidu TA protokols ar atzīmi „2”.

3.3. Automašīnai jābūt  līdz pasākuma beigām derīgai automašīnas OCTA apdrošināšanas polisei;

3.4. Dalībnieku automašīnā pasākuma laikā jābūt vismaz vienam mobilajam telefonam darba kārtībā, kura numurs ir uzrādīts pieteikuma veidlapā;

3.5. Katrā automašīnā jābūt roku dezinfekcijas līdzeklim.

 

  1. Pieteikumi

 

4.1. Pieteikumu dalībai pasākumā  Organizatoriem jāiesniedz elektroniski no 2020. gada 1. decembra līdz 2020. gada 3. decembrim.

4.2. Pieteikuma anketu aizpildīt un nosūtīt to  Organizatoriem varēs no 2020. gada 1. decembra līdz 2020. gada 3. decembrim Biedrības „Auces novada Sociālo inovāciju parks” mājaslapā internetā www.sinoparks.lv.

4.3. Astoņu stundu laikā pēc pieteikuma saņemšanas, Organizators telefoniski sazināsies ar pieteikuma iesniedzēju.

4.3. Nosūtot pieteikumu Rallijam, pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka viņš un pārējie ekipāžas dalībnieki ir iepazinušies ar Rallija Nolikumu un apņemas to ievērot.

 

  1. Starta kārtība, maršruts un finišs

 

5.1. Rallija distance veidota pa Latvijas Republikas vispārējas lietošanas ceļiem un galvenokārt pa ceļu Tukums – Jaunpils – Annenieki – Dobele – Tērvete – Bēne – Auce. Distances aptuvenais garums 100 km.

5.2. Starts braucienam ir no plkst. 9.30 līdz plkst. 11.30. Minētajā laika posmā ekipāžām jāierodas DUS “Astarte”, Zemītes iela 7, Tukumā, kur būs uzcelta Rallija Starta telts.

5.3. Starta teltī jāizņem:

5.3.1. Brauciena maršruta karti, kurā norādīts brauciena maršruts un kontrolpunktu atrašanās vietas;

5.3.2. Uzdevumu karti, kurā norādīti uzdevumi, kuri jāizpilda kontrolpunktos;

5.4. Pie starta telts vienlaicīgi drīkst atrasties tikai vienas ekipāžas dalībnieki, ievērojot 2 metru distanci vienam no otra.

5.5. Lai izvairītos no pulcēšanās starta vietā, saskaņojot to ar Organizatoru, ekipāžām Brauciena maršruta karti un Uzdevuma karti pēc plkst. 9.30 ir iespējams saņemt arī elektroniski. Šajā gadījumā ekipāžai minēto dokumentu izdrukāšana jāveic pašai, jo finišā tos varēs iesniegt tikai papīra formātā.

5.6. Saņemot braucienam nepieciešamās kartes vai citā laikā, var tikt veikts alkohola tests automašīnas pilotam. Pieļaujamā alkohola koncentrācija izelpā – 0,00 promiles. (Pieļaujamā mēraparāta kļūda – 0,2 promiles). Pārsniedzot pieļaujamo normu/kļūdu – Ekipāžas diskvalifikācija. Ja dalībnieks atsakās no alkohola pārbaudes, Ekipāžai tiek piemērota diskvalifikācija;

5.7. Rallija finišs ir Auces novada Kultūras centra stāvlaukumā, Ausmas ielā 3, Auce, Auces novads, kur būs uzstādīta Rallija Finiša telts. Ekipāžām finišā jāierodas no plkst.14.30 līdz plkst. 17.00;

5.8. Sasniedzot brauciena finišu, viens no ekipāžas dalībniekiem Finiša teltī esošajam Rallija tiesnesim atdod aizpildītu Uzdevumu karti.

 

 

  1. Vērtēšana un apbalvošana

 

6.1. Pēc Uzdevumu kartes atdošanas Finiša teltī, ekipāžas var braukt uz savu dzīves vietu, jo Ziemassvētku vecīšu rallija rezultātu izvērtēšanu brauciena organizatori veiks 2020. gada 7. decembrī.

6.2. Informācija par brauciena rezultātiem un pirmo trīs vietu ieguvējiem 2020. gada 8. decembrī tiks ievietota Biedrības „Auces novada Sociālo inovāciju parks” un Biedrības „Līdzvērtība”  mājas lapās internetā www.sinoparks.lv un https://lidzvertiba.1s.lv/.

6.3. Distancē un kontrolpunktos pavadītais laiks netiek mērīts;

6.4. Par katru pareizo atbildi ekipāža saņems 1 punktu. Uzvarēs tā ekipāža, kura būs ieguvusi visvairāk punktu.

6.5. Pēc rallija rezultātu paziņošanas, organizatori telefoniski sazināsies ar uzvarētāju komandām, lai vienotos par uzvarētāju kausu un medaļu pasniegšanas vietu un laiku. Iespējama arī balvu nosūtīšana uzvarētājiem ar kurjeru.

 

 

  1. Tiesneši un protesti

 

7.1. Rallija galvenais tiesnesis ir atbildīgs, lai rallijs noritētu saskaņā ar nolikumu;

7.2. Protesti par rallija norisi (ne par rezultātiem) jāiesniedz Rallija galvenajam tiesnesim rakstiskā veidā ne vēlāk kā 10 minūtes pēc pēdējās automašīnas finiša;

7.3. Pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas rallija galvenais tiesnesis izskata lietu pēc būtības un pieņem lēmumu 15 min. laikā. Par pieņemto lēmumu tiek informētas visas ieinteresētās puses;

 

 

  1. Organizators

 

8.1. Uzņemas atbildību par brauciena organizāciju;

8.2. Uzņemas visa nepieciešamā ekipējuma transportēšanu un uzstādīšanu pasākuma norises vietā;

8.3. Veic visas pārējās darbības, kas saistītas ar brauciena realizācijas procesu.