Apstiprināts Biedrības projekts “Esi jaunietis, domā kā politiķis”

Sabiedrības integrācijas fonds ir apstiprinājis Biedrības “Auces novada Sociālo inovāciju parks” projektu “Esi jaunietis, domā kā politiķis”.

Realizējot projektu, veicināsim novadā dzīvojošajos jauniešos un sabiedrībā kopumā, izpratni par Latvijā notiekošajiem sociālajiem un politiskajiem procesiem, motivēsim viņus kļūt par aktīviem pilsoniskās sabiedrības locekļiem.

Projektu realizēsim sadarbībā ar Auces novada Jauniešu māju “Pilnīgs kosmoss”, Bēnes vidusskolu un Biedrību ”BērnuDraugi” no Lapmežciema.

Sešu mēnešu garumā izspēlēsim simulācijas spēli, kurā tiks dibinātas jaunas partijas, kurā tiem, kam nav vēl 16, iejutīsies vēlētāju lomās, savukārt tie, kam sen jau vairs nav 16, atkal jutīsies kā jaunieši.

Ar projekta aktivitātēm vismaz 80 projektā iesaistītajiem cilvēkiem, galvenokārt jauniešiem no 11 līdz 25 gadiem, iedosim jaunas zināšanas, jaunas prasmes un daudz pozitīvu emociju. Lomas simulācijas spēlē esam paredzējuši arī Bēnes pensionāru klubiņa “Atvasara” aktīvākajām dalībniecēm. Projekta aktivitātes notiks Aucē un Bēnē, bet aicinām arī citur dzīvojošos novada jauniešus būt aktīviem un iesaistīties projektā plānotajos pasākumos, jo Biedrība nodrošinās transportu jūsu nokļūšanai uz pasākumiem un atpakaļ uz dzīves vietu.  Visi pasākumi plānoti ārpus telpām un vidē, kura piemērota tam, lai pasākumos var piedalīties arī cilvēki ar invaliditāti. Diskutēsim, domāsim, klausīsimies, runāsim, strādāsim, piknikosim, dejosim utt. Būs jautri!

Vasaras mēnešos notiks arī vairākas tikšanās ar jauniešiem no Francijas. Gan Auces novadā, gan Lapmežciemā pie jūras.

Lai realizētu iecerēto, vēlamies izveidot 20 cilvēku lielu jauniešu komandu (no 16 – 25 gadiem), kura spēlēs galveno lomu visās projekta aktivitātēs. Projekts ir visai apjomīgs un aprakstīt visus pasākumus, kuri plānoti 6 mēnešu garumā, šeit būs visai problemātiski, tāpēc otrdien, 16. martā, plkst. 16.00, aicinu jauniešus (no 16 – 25 gadiem), ZOOM platformā piedalīties informatīvā diskusijā, kurā pastāstīšu jums konkrētāk par plānoto simulācijas spēli un citiem pasākumiem. Ja esmu Jūs ieinteresējis, zvaniet Ivaram pa tālruni 29486758 vai Inutai, 28888166, lai vienotos, kur nosūtīt linku ar piekļuvi otrdienas informatīvajam pasākumam.

Protams, ka visu laiku sekojam līdzi epidemioloģiskajai situācijai valstī un pie sliktākā scenārija…STOP! Par sliktāko scenāriju tagad nerakstīšu un, lai to vispār nebūtu jāpiemin, aicinu arī turpmāk visus būt apzinīgiem un ievērot valstī noteiktos ierobežojumus vīrusa izplatības apturēšanai. Tas noteikti ir priekšnoteikums tam, lai vasara mums visiem būtu interesanta.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Informatīvais raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par informatīvo rakstu atbild Biedrība “Auces novada Sociālo inovāciju parks”.