Aicina aizpildīt anketu

Biedrība Dobeles rajona lauku partnerība ir izveidojusi anketu iedzīvotājiem un uzņēmējiem par LEADER programmas jau  īstenoto projektu  novērtēšu un par vajadzībām nākotnē, kuras tiks iekļautas jaunās Sabiedrības vietējās attīstības stratēģijas 2023.-2027.gadam izstrādē.
Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nākošajā stratēģijā iekļautu jums svarīgās idejas un vajadzības!
Saite uz anketu:   https://www.visidati.lv/aptauja/2008244252/