Sociālā darbinieka konsultācijas

Sociālais darbinieks:

  • nodrošinās informāciju par valsts un pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzējiem un veidos kontaktus starp sociālo pakalpojumu saņēmējiem un sniedzējiem
  • piesaistīs sociālekonomiskos resursus personas vai personu grupas sociālo problēmu risināšanai;
  • atbalstīs personas attīstības iespējas, kā arī tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos īstenot
  • palīdzēs attīstīt spēju risināt personiskās, starppersonu un sociālās problēmas